22.10.08

Inglid islami teoloogias


Usk inglitesse on islami teoloogias tähtsal kohal. Veel suurem on selle tähendus rahvausundis. Tuge selleks leitakse paljudest Koraani kirjakohtadest.

Tähtsaim ingel on Gaabriel (ka "Püha vaim" ja "Usalduse vaim"), kelle kaudu jõuab prohvetiteni ilmutus.
Miikaeli võimu all on loodusjõud ja toidu andmine.

Nendega võrdväeline on Israfil (Raafael), kelle pea ulatub Jumala aujärjeni ja jalad alla seitsmenda maani ning kel on neli tiiba. Kui enne viimset kohtupäeva kõik olendid, nende hulgas ka inglid, on surnud, siis äratatakse esimesena üles Israfil, kes kuulutab oma pasunaga kohtumõistmise algust.

Kõikidest inglitest ja taevavägedest hirmsaim on surmaingel Azrail, kel on kosmilised mõõtmed ning 4000 keelte ja silmadega tiiba. Kui Jumala tahte kirjatahvlilt on inimese nimi kustutatud, rebib tema inimesest hinge - uskmatu puhul teeb ta seda julmalt, uskliku puhul leebelt.

Hauas võtavad inimest vastu küsijad inglid Munkar ja Nakir, kes katsuvad järele tema usku. Kui seda napib, saab ta nuhelda.

Ka oma elu vältel on inimene inglite kaitse all. Mõnikord arvatakse neid olevat kaks, mõnikord neli, ajuti ka rohkem. Inimese paremal ja vasakul õlal istuvad kirjutajad inglid - paremal õlal paneb ingel kirja inimese head, vasakul õlal halvad teod.

Lisaks maailma käekäiku juhtivatele ja inimest kaitsvatele inglitele, kes toimivad Jumala tahtmist mööda, on veel loendamatul hulgal ingleid, kes kiidavadJumalat. Neid liigitatakse sageli koorideks, mis on vastavuses seitsme taevaga; kõige kõrgemal on neli taevaolendit, kes kannavad Jumala aujärge. 19 inglit valvavad põrgut.

Muhammad ei lubanud inglitele omistada sootunnuseid ega pidada neid "Allahi tütardeks".

Inglid on loodud valgusest ja koosnevad osadeks jagunematust ning seetõttu igavesest peenimast ainest. Nad teavad ainult seda, mis jumal neile teada annab, ega ole võimelised täiustuma.

Annemarie Schimmeli raamatu "Islam" põhjal.

Vaata ka siit.

EDIT 11. jaan 2015: Lisan siia blogist "The Tale Of My Heart" väga sisuka teksti inglitest islami uskumustes:
Islamic Beliefs About Angels
https://justsimplyinlove.wordpress.com/2012/11/27/islamic-beliefs-about-angels/

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails