9.6.09

Vaalade laul

Optus - Vaalade laul
Sellelt leheküljelt on võimalik kuulata näiteks oma nime vaalade lauluna või vaalade armastuslaulu.

Inimeste võimalusest suhelda vaaladega:
"Küürvaalad armastavad laulda laulukesi, mis sisaldavad inimkeelega sarnaseid elemente, kirjutab ABC Science Online.

Ehkki teadlased on veel kaugel väitest, et vaaladel on olemas oma keel, avastasid nad Hawaii ranniku lähedal lindistatud küürvaala (Megaptera novaeangliae) laulust struktuure, mis sarnanevad inimkõne struktuuriga. Uurimisrühma juhi Ruyi Suzuki sõnul koosneb ka vaalade keel eraldiseisvatest häälitsustest, mis on organiseeritud hierarhilisse struktuuri.


"Inimese kõne tekst koosneb teatavasti lõikudest, lõigud lausetest, laused osalausetest jne," ütles Suzuki. "Küürvaala lauluetteaste koosneb samuti erinevatest lauludest, laulud omakorda koosnevad motiividest, motiivid fraasidest ning fraasid häälitsustest." Nõnda näib ka vaaladel olevat oma süntaks ehk lauseõpetus, mis inimestel hoolitseb sõnade grammatiliselt õige korrastatuse eest lauses.


Vaalalaulu matemaatiline arvutianalüüs näitas, et selle iga sekund sisaldab umbes biti jagu informatsiooni, samas kui inimese kõnes sisaldub infot 10 bitti iga lausutud sõna kohta. Samas ei pruugi kümnekordne vahe tähendada vaalade kümme korda nõrgemat suhtlemisvõimet. Vaalade laul levib ju vees, kus heli jõuab edasi palju kiiremini ja kaugemale kui õhus, märgitakse ajakirjas Journal of the Acoustical Society of America avaldatud uurimistulemustes.

(Alo Lõhmuse tekstist "Vaalade laulus on sõnum" EE, 30.03.2006.)

Vaata ka teksti "Vaalad ja soomeugrilased".

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails