29.12.09

Lasku jumal vili kõrgeks kasvada!


"Uusaasta-päeva nimetatakse eestlaste juures ka "uuteks jõuludeks". Sel puhul ei sünni midagi iseäralikku, sest vana-aasta õhtu kombed, nagu õnnevalamine, taldrikumäng, ettekuulutus kuke abil jne toimuvad ka maal elavate sakslaste juures; seetõttu võib õigusega küsida m i l l i s e l e rahvale langeb nende vaimukate väljamõelduste au. - Ainus meile silma puutuv komme on, et peremees keskööl, s.o uue aasta hakatusel igast viljaliigist peotäie vastu toalage viskab ja seejuures hüüab: "Lasku jumal uuel aastal vili nii kõrgeks kasvada!"
Fr. R. Kreutzwald "Mõnest eestlaste pidulikust kombest" (1837)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails