22.6.10

Tuleleeki tamme alta...


"Läikivada tuleleeki
Ühest kohast üksikuna
Tõusis üles tamme alta,
Lehtis tamme ligidalta.
Tule paistuse piirdel
Istus ilus laululindu,
Kuldanokka neiukene.
Kähar-hiuksed katsid kaela,
Krookes käiksed kõrget rinda."


"Isa kostab mätta alta,
Taati kalmusta kõneleb,
Mulla alta tõstab hääle:
"Ei või tõusta, poega noori,
Ei või tõusta, ei ärata!
Kalju rõhub peale rinna,
Kivi raske peale keha,
Kulmu katvad kullerkupud,
Silmi katvad sinililled,
punalilled palgeida.
Puuled juhtigu sul teeda,
Õhud õrnad õpetagu,
Taeva tähed andku tarkust!
" Maalikunstnik Ants Viidalepp (sünd 1921. a Tallinnas) illustreeris 1961. aastal "Kalevipoja" noorsooväljaande. Selle töö kohta on kirjutatud:
"A. Viidaleppa köidab eepose lüürika, mis määrabki süžeede valiku ja annab joonistustele emotsionaalse värvingu.
Talvises pimeduses ja vaikuses uinunud talumaja, lõkke ääres unistav Saarepiiga, Kalevipoeg isa haual, kangelase traagiline hukkumine... /- - -/
A. Viidalepa rütmilistes ja lakoonilistes kompositsioonides omab erilist tähtsust detail - aktsent. Ereda kontrastse plekina antud detail mõjub rahulikul ja neutraalsel foonil dünaamiliselt: punane lõkketuli kaldal ja selle peegeldus vees, kullerkupud Kalevi haual... /- - -/."
Raamatust "Kalevipoeg kunstis", Tallinn, 1962.
Värsid "Kalevipojast".

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails