7.11.10

Mihhail Nesterov - õilsate elu peegeldaja

Vene kunstnik Mihhail Nesterov (Михаил Нестеров, 1862–1942) sündis Ufaas, õppis kunsti Moskvas, kus ka elas ja töötas. Teine loomelinn oli tema jaoks Kiiev. Käis korduvalt Prantsusmaal ja Itaalias. Tema varasem looming on ajalooline ja olmeline, hiljem aga kujutas ta palju folkloori- ja usuteemasid. Suurem osa tema töödest on nähtaval Moskvas Tretjakovi galeriis, aga need kaunistavad ka kirikuid Kiievis, Peterburis, Moskvas jm.

Nesterovi lemmikpühak oli Sergi Radonežist, kellega seoses on ta loonud 15 suuremõõtmelist maali. Need on tema õnnestunuimad teosed. Tuntuimaks neist peetakse maali, mis kujutab noore Varfolomei nägemust. Just see nägemus mõjustanudki noorukit sedavõrd, et temast saanud pühamees Sergi.

"Nooruk Varfolomei nägemus"
1889-1890

Oma kirikukunsti ei pidanud Nesterov nii heaks, kuid tema "Maarja kuulutus" on paljude kunstisõprade arvates üks kaunimaid selleteemalisi pilte maailmas.

"Maarja kuulutus"

Nesterovi on nimetatud "hinge maalijaks". Hing väljendub nii tema kaunites loodusepiltides kui ka portreedes. Kunstnik on ise kirjutanud:

"Jumala maailm on ilus! Mu kodumaa on ilus! Kuidas ma siis poleks pidanud teda armastama, ja mul on kahju, et pole õnnestunud talle pöörata rohkem tähelepanu, anda oma jõudu, kujutada kogu tema ilu, et aidata ka teistel armastada minu kodumaad."
- - -
"Хорош божий мир! Хороша моя родина! И как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою родину". (М.В.Нестеров)

"Solovki", 1917

Kunstniku viimased eluaastad langesid ajalooliselt raskesse aega. Teemad, mis teda olid loometeel innustanud, polnud enam oodatud ja olid kohati isegi keelatud. Seepärast hakkas ta maalima portreid.

"Mu hinge loomus oli vastuvõtlik kõigi inimelu nähtuste suhtes, kuid ainult kunst oli ja on mu ainuke kutsumus. Ma ei kujutle ennast väljaspool kunsti. Looming on mind palju kordi päästnud vigadest. Ma olen vältinud tugevate kirgede kujutamist, eelistades neile tagasihoidlikke maastikke, sisemist vaimset elu elavat inimest meie emakese-looduse embuses. Ja minu viimastel aastatel loodud portreedel tõmbasid mind enda poole need inimesed, kelle õilis elu oli nende mõtete, tunnete ja tegevuse peegeldus..."
- - -
"Природа души моей была отзывчива на все явления человеческой жизни, но лишь искусство было и есть моим единственным призванием. Вне его я себя не мыслю. Творчество много раз спасало меня от ошибок... Я избегал изображать сильные страсти, предпочитая им скромный пейзаж, человека, живущего внутренней духовной жизнью в объятиях нашей матушки-природы. И в портретах моих, написанных в последние годы, меня влекли к себе те люди, благородная жизнь которых была отражением мыслей, чувств, деяний их..." (М.В.Нестеров)
/M. Nesterovi eestikeelsed tsitaadid on minu vabas tõlkes./

"Vanatestamentlik kolmainsus"
"Kristuse sünd"
1890-1891
"Ülestõusmine"
Kirikumaal, 1910
"Mürritoojad-naised"

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails