10.3.11

Ingleid Püha Markuse kirikust

"Ristimine"
Mosaiik, 12.saj.

"Viimne kohtupäev"
Mosaiik, 12.-13. saj.

Ühe legendi järgi jutlustanud Markus kord Aadria mere kallastel ja tema laev kandunud suure tormi tõttu laguunidesse. Seal ilmutanud end ingel, kes kuulutas: “Siia kerkib sinu auks kord suur linn (Veneetsia).” Mitu sajandit hiljem, 828. a viidi apostel Markuse säilmed Aleksandriast Veneetsiasse. Püha relikt leidis oma lõpliku asukoha 1094. a valminud Püha Markuse kirikus. Markus kuulutati Veneetsia kaitsepühakuks.
Postkaardid minu kogust/Postcards from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails