9.5.11

Jofiel


Esmaspäeva-ingel. Peaingel Jofieliga seostuvad värvid on kuld ja kollane - kuldkollane. Abi annab ta intellektiga seotud valdkondades, kahtluste ja kõhkluste puhul, ka siis, kui midagi on vääriti mõistetud või valesti hinnatud.

Seostub jumaliku tarkusega ja teadmistega. Kiri palvekaardi esiküljel: Peaingel Jofiel - tarkus ja intelligents.

Palve sisaldab pöördumist peaingel Jofieli ja tema vägede poole, et need näitaksid valgust tarkuse teedel, et nende kiired aitaksid inimestel mõista ja ellu viia jumalikku juhatust ja Jumalalt saadud ideid. Ja muidugi sisaldab iga palve ja pöördumine Jofieli (nagu ka teiste inglite poole) alati tänulikkust.

Peruust saadetud kaartidest köidab see mind kõige rohkem.
Palvekaart minu kogust / Postcard from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails