7.10.11

Torino surilina - 2.


Sain postkaardi Torinost.

Jah, ma tean, et nii alustasin ka eelmisel korral.  Siis jõudsin mulle saadetud postkaarti uurides järeldusele, et sellel on osa (kõrval pildil)  keskaegsest illustratsioonist. Leidsin selle pildi ka tema täielikul kujul. Kuigi postkaardi taha oli kirjutatud autorinimeks della Rovere, jõudsin ma oma otsingutel hoopiski Giulio Clovio (1498 - 1578) jälgedele ja sain internetileidudest kindlust, et pildi, õigupoolest miniatuuri autor on just tema, (vaata näiteks seda lehekülge).

/Tuleb aga ka mainida, et sellel viimase lingi leheküljel on päris samasugune pilt ka kelleltki Gianbattista della Roverelt (arvatav eluaeg 1560 - 1627), mis on selles loos hoopis mingi kolmas nimi ja autorluse asja veel segasemaks teeb. Võib-olla nad kõik kopeerisid üksteist, aga ka sel juhul pidi keegi esimene olema./

Aga nüüd jõudis minuni tänu kaugele blogisõbrale teine postkaart, millel on sama tervikpilt, mille internetist leidsin Clovio tööna, ainult et sellegi postkaardi taga on autoriks märgitud Gerolamo della Rovere. Teose itaaliakeelne nimi on "Sepoltura del Cristo e tre Angeli che reggono il Sudario". Pilt olevat loodud vahemikus 1605 - 1637. Selle mõõdud on 55x44 cm ja see asuvat Torinos, Galleria Sabauda's. Sellel märgitud n-ö loomisajal oli Clovio juba surnud.


Aitäh Albertile postkaardi eest.
Gracias a Albert.


Alustasin jälle "detektiivitööd". Leidsin internetist väga vähe Gerolamo della Rovere kui kunstniku kohta, aga ka ühe tema töö, mis mõnevõrra küll sarnaneb "minu" Clovio omaga, kuid sellel pole redeleid, pilveid ja ingleid, kõik on rangem.


Leidsin, et juba hulk aastaid on Cloviost seoses selle postkaardil oleva pildiga peaaegu vaikitud, ka on mitmesuguste Torino surilina austamise tähtpäevade puhul välja antud markidel, plakatitel jne seda pilti ikka ja jälle Della Rovere omaks arvatud ja pakutud.

Siiski leidsin ka kahtlejaid ja teisiti arvajaid, kes väidavad, et Gerolamo della Roveret  on miniatuuri autoriks peetud eksikombel (näiteks üks lause: "... una miniatura attribuita erroneamente a Gerolamo della Rovere", selles pikas tekstis.

Ajad olid keerulised, näiteks tunti Cloviot ka Julius Clovius Croatusena ja Juraj Julije Klovićina, võib-olla veel mõne nime all;  ka on nii kauge aja tagant raske kindlaks teha, kes just on ühe või teise pildi loonud. Arvatavasti on kunstiajaloolased ja -uurijad seda õige autori mitteteadmise probleemi ammu märganud ja lahendada püüdnud, aga sageli on nii, et vead levivad kiiremini, kui neid õgvendada jõutakse. Minul diletandist isehakanud "kunstidetektiivina" on liiga vähe andmeid, ka pole ma näinud kummagi kunstniku piltide originaale, nõnda loobun ma siinkohal otsingute jätkamisest.

Nii et küllap nad ise - siis Clovio ja della Rovere (või koguni kaks della Roveret) - seal kuskil teispoolsuses inglite kaasabil on juba ammu omavahel kõik selgeks pajatanud ja madistanud ning rahu olgu nendega.

Aga meie siin maapealses ajalikus elus oleme alles otsijad igas mõttes...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails