5.11.11

Keskendumine kohusetäitmisele

Torino San Filippo Neri kirik (arhitekt Filippo Juvarra, 1678-1736), mille ehitust alustati küll juba 1675. a, aga lõpetati 1730. a, sisaldab, nagu on Itaalia kirikutes üldiselt tavaks, palju inglikesi ja ingleid, kel igal on oma töö - kes valvab veeanumat, kes toetab mõnda rõdu või hoiab kunstiteost või on ise selle tegelane. Esmapilgul võivad nad oma ülesannete suhtes pahuratena tunduda, siis aga hoomad, et see on hoopiski keskendumine kohusetäitmisele, hool selle eest, mida tehakse ja mida on vaja teha. Seda keskendumist võib ka pühendumiseks nimetada. Ja nii nad seal on, mõned päris silmatorkamatud, teised aga vägagi nähtavad.

Ingel püha vee anumal (Carlo Francesco Plura).

Püha Filippo Neri (1515-1595), kellele kirik pühendatud on, koondas Roomas enda ümber kristlikult elada soovivaid noorukeid ja moodustas neist grupi, mis vaeste ja haigete eest hoolitses ning abistas võõraid palverändureid. Saanud 1551. a. preestriks, organiseeris ta nn Oratooriumi, kus viidi läbi vaimulikke harjutusi, lauldi kirikulaule ja pühenduti heategevusele. Tema mälestusega seostatakse ligimesearmastust, evangeelset lihtsust ja rõõmsameelset tegevust Jumala auks.


San Filippo Neri kiriku inglikeste tuntumate loojate hulgas on Giovanni Battista Bernero (1736-1796) - Itaalia hilisbaroki kunstnik, kelle tööd kõikusid baroki ja neoklassitsismi piirimail, ja Carlo Francesco Plura (1677-1737).

Reljeef Püha Filippo Neri elust (Giovanni Battista Bernero).

Teine reljeef Püha Filippo Neri elust (Giovanni Battista Bernero).

“Sanctum Domino”   

Inglid rõdudel kiriku sees (Carlo Francesco Plura).

Lunastaja-Kristuse medaljon koos ingliga kiriku fassaadil 
(arhitekt Francesco Maria Talucchi u 1823-1835).
Teksti koostamisel on kasutatud internetis leiduvaid materjale.
Fotod ja lähteandmed: Albert Lázaro-Tinaut, august 2011.
Gracias, Albert! http://filateliacultura.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails