9.4.12

Linda - 1. Sünd, kosilased, pulmad

Postkaart minu kogust (Austraalia, 1994).

Kes oli see meie rahvalauludes väidetavalt elanud esiema, kellest "Kalevipojas" nii palju kauneid värsse on? Naine või ingel või haldjas või hiid...? Või ehk teda polnudki üldse, nagu mulle üks rahvasümboolika uurija kunagi ütles?

Ega minagi tea. Aga midagi iseäralikku pidi temas olema, kui ta Kuu, Päikese, Vee ja Tuule kosjad ära põlgas ja Kungla kuninga poja veel takkapihta. Aga las jutustada eepose read, sest ilusamini kõlada on peaaegu võimatu. Ei hakka ma siia tervet "Kalevipoega" ümber kirjutama, ka mitte kõiki värsse Linda kohta, ainult mõned, alustades esimesest laulust (1961. a tekstikriitilise väljaande järgi). Soovitusega lugeda meie põnevat ja kaunikõlalist eepost.

Kas siis teda oligi üldse? Sellise poolmuinasjutulisena peaks ta siia blogisse hästi sobima.

L. Kondor. "Linda".
Illustratsioon "Kalevipoja" väljaandele
ungari keeles (u 1958.a.).

Albumist "Kalevipoeg kunstis", Tallinn, 1962.
Linda sünd:

Kanast kasvis kena neitsi,
Tedremunast teine tütar;
Kanast sai S a l m e, sula neitsi,
Tedrest L i n d a, libe neitsi.

Kuu kosjas:

Tuli kuu teisel korral
Pulma-ilu pilli peale
Lääne talusse tagasi,
Viiekümmenel hobusel,
Kuuekümmenel kutsarila;
Tahtis tedremunast tütre,
Linda endal liivitseda.
Vennad tahtsid kuude'ele,
Õde ööde kuningale;
Lind' ei tahtnud kuule minna,
Linda hüüdis saunastana,
Linda padjusta pajatas,
Ebemesta heitis keelta:
"Ei mina, kulda, lähä kuule,
Hõbe, ei ööde kuningale! /---/
Kuu lääb koju kurval meelel,
Pahandus paistab palgesta,
Kurjus silma kulmulta.

A. Sivadi . "Linda kosjad" (1924).
Albumist "Kalevipoeg kunstis", Tallinn, 1962.
Päike kosjas:

Seal tuli teine kosilane
Pulma-ilu pilli peale
Teist kord õnne katsumaie:
Tuli päike pärganale /---/
Lind' ei tahtnud pääva-peigu,
Linda hüüdis saunastana,
Linda padjusta pajatas,
Ebemesta heitis keelta:
"Ei ma, kuld, lää päikesele,
Hõbe, ei pääva pealikule! /---/ Pääv lähäb puhkedes lävelta,
Kõrvetab põua-palaval.

Vesi kosjas:

Seal tuli kolmas kosilane
Pulma-ilu pilli peale,
Tuli vesi veerevala /---/
Lind' ei tahtnud vettedele,
Linda hüüdis saunastana,
Linda padjusta pajatas,
Ebemesta heitis keelta:
"Ei ma, kuld, lää vettedele,
Hõbe, ei voode kuningale! /---/
Vesi veeres pisarpillil,
Laene leinates koduje,
Voolas kurvaste väravast.

Tuul kosjas:

Seal tuli neljas kosilane
Pulma-ilu pilli peale,
Tuli tuuli tuisateles /---/
Lind' ei tahtnud tuuledele,
Ega õhu ülemale.
Linda hüüdis saunastana,
Linda padjusta pajatas,
Ebemesta heitis keelta:
"Ei ma, kuld, lää tuuledele,
Hõbe, ei õhu ülemale! /---/ Tuul lähäb tuisates koju,
Ei pea pikka pahandusta,
Ega tuska tunnikesta.

Kungla kuninga poeg kosjas:

Seal tuli viies kosilane
Pulma-ilu pilli peale,
Lääne talu lävedele,
Tuli Kungla kuninga poeg /---/
Lind' ei tahtnud Kungla peigu,
Linda hüüdis saunastana,
Linda padjusta pajatas,
Ebemesta heitis keelta:
"Ei ma, kuld, lää kuningale,
Hõbe, ei Kungla poisile: /---/ Kungla peig lääb kurjal tujul
Vand'des välja väravasta.

Kristjan Raud.  "Kalev kosjas" ( 1928).
Albumist "Kalevipoeg kunstis", Tallinn, 1962.
Kalev kosjas:

Seal tuli kuues kosilane
Pulma-ilu pilli peale,
Tuli Kalev, kange meesi
Viiekümmenel hobusel,
Kuuekümmenel kutsarila,
Ise uhke täku seljas;
Tahtis Linda liivitseda,
Tedre tütre naiseks võtta.
Vennad ei tahtnud Kalevile,
Leske keelas kanget võtta.
Lind' aga tahtis Kalevile,
Linda hüüdis saunastana,
Linda padjusta pajatas,
Ebemesta heitis keelta:
"See mul meesi meele pärast,
Sellel' kihlad kinnitame."

---
Linda hüüdis aidastana,
Palve keelil kivikeldrist:
"Tule, vares, vaenelapsi,
Põlgtud orjapiigakene,
Kassinurgas kasv'nud tüdruk,
Lenna kui liblikakene
Kiirelt ehtekerstudele:
"Too mulle uus udusärki
Peale see ilusa ihu,
Too mulle tohine särki
Peale see keha kenama;
Too mulle rukka roomekirja
Peale see uduse särgi;
Too mulle teine tähteline
Üle tohise undruku;
Too vöö vaherpuu kirja
Ümber nirgu niudedie,
Ümber luikena tühemeid;
Too mulle kirjuvad käiksed
Neiu kõrge rinna katteks;
Too mulle rätik räime karva,
Peale see kirjuva käikse,
Valge kaelale varjuksa;
Too mulle kuube kuldatoime,
Poordist pärgina pähäda!"

----
Renaldo Veeber. "Kalev ja Linda".
Illustratsioon raamatule "Kalevi kotkalend" (2008).
Siis toodi neidu tubaje,
Lasti Linda põrandale,
Tedre tütar teiste hulka.
Leske eit ei tunnud tütart,
Kasumemm ei kasvandikku,
Keda sala kamberien
Murueit oli ehitanud,
Metsapiigad valmistanud.
< Leske küsis kahtelasta:
"Kas see kuu on, ehk kas pääva,
Ehk kas ehatütar noori?"
Linda mõistis, kostis vasta:
"See'p ole kuu, ei ole pääva,
Ega ehatütar noori;
See on kodu kasv'nud lapsi,
Tedremunast tõusnud tütar."

Kalev kosis kulda neidu,
Võttis Linda kodukanaks,
Võttis kalliks kaisutavaks,
Ajaviitvaks armukeseks.
- - -
Kalev-peig ja Linda-neidu
Pidasivad pulma-ilu!
- - -
 Kalev hakkab koju minema,
Kutsub Linda saaja'asta,
Tedre tütre teiste seltsist,
Luike lustipidulta.
Linda hüüab üle ukse:
"Jookse, poiss, jooda hobune,
Palgapoiss, pane sadula,
Käskujalga, kääna saani,
Saani aisad akenaie,
Saani küljed künniksele,
Saani kolju vasta koitu!"
Siis ta lähäb lese poole
Jumalaga jättamaie:
"Jumalaga, kasuema!
Ära pean mina minema,
Luige parvesta lendama,
Kotkas külasta lahkuma;
Ära pean hädast minema,
Ära häista rahvakesest,
Paremasta paikudesta,
Tuttavasta taludesta! /---/ "
- - -
A. Jansen. "Kalevi pulmasõit". Pannoo kavand (1918).
Albumist "Kalevipoeg kunstis", Tallinn, 1962.

Siis ta, armas, astus saani,
Kargas kõpstes peiu kõrva.
Kalev pani pika koiva
Vööde kombel neiu ümber,
Teine jalga saanist väljas.
Kalev kannusta käristas,
Kuldahelkuda helistas:
"Oh Linda, minu omane!
Mis sina koju unustid?
Kolmed sa koju unustid:
Kuu jäi koja lävele,
See sinu vana isada;
Pääv jäi peale aida villu,
See sinu vana onuda;
Kased kamberi lävele,
Need su virved vennikesed,
"Kalevi" šokolaad "Linda", 2012.
Läänes kasv'nud lellepojad." —
"Kui on jäänud, jäägu peale,
Ukko annab uue õnne;
Kuhu teeda tallatie,
Rada ette rajatie,
Senna peab saadik sadama!"
Kuu jäi kurvast vaatamaie,
Pahal meelel paistis pääva,
Kased nutavad kamberin.
"Kalevi" šokolaad "Linda", u 1990.
Kalevide koju poole,
Linda, lind, ei tunnud leina,
Tund ei teiste kurvastusi,
Linda lendis peiu armul,
Sõitis kaasa sõudemisel
Üle laia lagedaida,
Läbi paksu metsasida,
Sõitis pääval päikse valgel,
Öösel hõbesõlge valul:
"Kalevi" šokolaad "Linda", u 2005.
Kaasa siidikamberije,
Kus oli seatud kena sängi,
Padjuline puhkepaika.
 Fr. R. Kreutzwald "Kalevipoeg".
/Järgneb/

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails