22.8.13

Egiptus

Wilhelm Kotarbiński (1849-1921)
"Egiptus saab valguse"
"... mida vägede Issand õnnistab, öeldes: „Õnnistatud olgu Egiptus,
 mu rahvas, Assur, mu kätetöö, ja Iisrael, mu pärisosa!”"
Piibel, Jesaja 19:25.

("Egypt Receives the Light"
"The Lord Almighty will bless them, saying, “Blessed be Egypt my people, Assyria my handiwork, and Israel my inheritance.” Isaiah 19:25.)

Wilhelm Kotarbiński
"Seerav"
("Seraphim")
Vaata ka: Nukruse kunstnik.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails