26.1.14

Tegin jälgi lumele...


* * *
Juhan Saar

Tegin jälgi lumele
otse üle heinamaade,
põiki üle põldude,
risti läbi raiesmiku
tegin jälgi lumele.
Üles mäkke,
alla orgu,
otseteed
ja siira viira
tegin jälgi lumele.
Puhanult ja puhkamata,
väsinult ja väsimata,
naerdes, vandudes ja nuttes
tegin jälgi lumele.
Valget, äsjasadanud ja puhast
teed vaid nägin enda ees.
Tuhat - tuhat - tuhat - tuhat
sammu tuleb teha veel.
Üles-alla,
mäkke-orgu,
otseteed ja siira viira
tegin jälgi lumele.
Eemal taevas tumenes,
tuuled tuisku vedasid.
Sadu. Sadu. Sadu. Sadu.
Viimne jalajälgki kadus...
Läksin ikka edasi.
Otse üle heinamaade,
põiki üle põldude,
risti läbi raiesmiku,
üles mäkke,
alla orgu,
otseteed
ja siira viira
läksin ikka edasi.
Mõte parastas ja pilkas,
aga süda lausa kilkas
puhtast minemiserõõmust.
Jõud ja nõrkus ühes sõõmus
teen ma jälgi edasi.
Siis, kui luhad lumised,
siis, kui kevad sumiseb,
siis, kui suvi sumiseb.
Silmadesse,
südamesse,
mõtteisse
ja meeltesse.

(Ajakirjast Looming, nr 11/1963) 


Postkaart ( Rootsi, 1993 ) minu kogust. / Postcard from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails