26.4.14

Peaingel linnavapil: Kiiev

Kord varem lubasin, et kirjutan Sulekeses Ukraina pealinna Kiievi vapist, millel on kujutatud peaingel Miikael.

Kiievi väike vapp.

Kiievi vapp on kinnitatud Kiievi linnanõukogu otsusega nr 57, 18. aprillil 1995. Selle kirjeldusest: "Peaingel Miikael sümboliseerib heledaid jõude, mis on valmis kaitsma Kiievit hädade eest. Ta kannab valget vürstisärki hõbedaste sõdalasetunnustega ja on kaunistatud päikesekettaga... Tema paremas käes on tulemõõk, vasakus hõbekilp kuldse raamiga ja kuldse ristiga, mis on valguse ja kristluse sümbol..."

Alates Vladimir Monomahhi valitsusajast olevat peaingel Miikael kujunenud Kiievi alade populaarseks sümboliks. On ka arvatud, et esialgu oli tegemist Püha Jüri kujutisega, kuid hiljem sümbol tugevnes, omandas tiivad ja peaingli loomuse. Dokumentides pole aga fikseeritud, kas peaingel Miikaeli ka vapil kujutati - tolleaegse heraldika kohta pole piisavalt andmeid. Kuid 12. ja 13. saj on peaingli kujutis olnud vürstipitsatitel.

Kiievi vojevoodkonna vapp 1578. a.

Kiievi vojevoodkonna vapp Rzechpospolita koosseisus 17. saj esimesel poolel.
Allikas: Wikipedia, kirjandus.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails