18.3.16

Ingliga kell

Ingliga kell
Ciudad Reali (Castilla–La Mancha)
vanas raekojas.

KAITSEJA INGEL   
(Veillez sur moi quand je m’éveille.)

Mu kaits’ja ingel, walwa mind,
Kui ärkan unest ülesse!
Suur Jumal seda käskind sind.
Mind wõta oma sülesse,
Mu nõdrusega kannata,
Mu kõrwas kõnni lõpmata,
Häid sõnu pane suhu mull
Ja õpeta mind rääk’ma tõt;
Kui libisen ma eluteel,
Hea ingel, paku mulle kät.
/Madame Tastu järel prantsuse keelest Nebocat.
Kündja nr. 3, 21. juuli 1882, lk 42, 43/

Albert Lázaro-Tinauti foto, veebr 2016.
Aitäh!

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails