22.5.16

"Kas inglil on naba?"


""Mida tähendab sinu jaoks ingel?"
"Ma ei ole teoloogias eriti tugev. Inglit ma kujutan eelkõige selle lause põhjal, mida öeldakse kellelegi, keda tahetakse tema headuse eest tänada: "Te olete lausa ingel."
/---/
"Aga mida me üldse inglitest teame? Et nad on õblukesed..."
"Tõepoolest, kõhukat inglit on raske ette kujutada."
"Ja et neil on tiivad. Ja et nad on valged. Valged. Kuule, Charles, kui ma ei eksi, siis inglitel ei ole sugu. Võib-olla nad sellepärast ongi valged."
"Võib-olla."
"Ja head."
"Võib-olla."
Seejärel, pärast vaikusehetke, ütles Alain: "Kas inglil on naba?"
"Miks sa küsid?"
"Kui inglitel ei ole sugu, siis nad ei ole sündinud naise ihust."
"Kindlasti mitte."
"Niisiis ei ole neil naba."
"Jah, kindla peale ei ole neil naba.""

/Milan Kundera "Tühisuse pidu" ("La Fête de l'insignifiance", 2014). Varrak, 2016, tlk Triinu Tamm./

Postkaart (Soome, 1980?) minu kogust. / Postcard from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails