2.11.16

Ei püsi neist ükski...

Hingedepäevaks...


EI PÜSI NEIST ÜKSKI...
Ernst Enno

Ei püsi neist ükski, nad kaowad
Kui tumestaks uni neil silma,
Kõik linnud, kõik lilled, kõik helinad —
Ja udud need üksi weel heljuwad
Kesk sügise kurba ilma.

Siin õitses weel hiljuti kewade,
Tuul suuteles liikuma lehti;
Siin punus arm pärgasid kõigele,
Mis lootust wajutas rinnale
Ja elule mattis end ehti.

Nad kadunud kõik, nad rändawad —
Ei meilegi kodu siin antud:
Kõik armud, kõik kalmud, kõik kaowad,
Ja mõtted need üksinda küsiwad:
Miks kõik nii rändama pandud.

Postkaart-graafiline leht on pärit Hablingbo kirikust (Hablingbo kyrka) Gotlandil (Rootsi); selle joonistajat ja aastaarvu ma ei tea.
Postkaart minu kogust. / Postcard from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails