21.11.16

Rootsi väikekaarte - 1.


Liiga targad on kõik minu jaoks.
Tahaks leida mõnd lihtsamat hinge,
kel sõnadest mõte ei kaoks
ega tunnete puhangust pinge.


 Liiga targad on kõik minu jaoks.
Tule sinagi siia, mu ingel!
Ehk istume vaikides koos
mõnel luitunud värviga pingil.


Ehk räägime ilmast ja maast,
millest mõhkugi aru ei saa me...
Ehk naerame rumalast peast
seal, kus targem on korraga kaame.
 /Aira Kaal (1911-1988)  "Ingel"/

Postkaardid (Rootsi, 1950-1960) minu kogust. / Postcards from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails