29.1.08

Samothrake Nike


Ingel või jumalanna? Või hoopis ajast, mil ingleid ja jumalaid veel selgelt ei eristatud?

"Rhodose koolkonna üheks parimaks teoseks on Samothrake Nike. Võidujumalannat on kujutatud hetkel, mil ta oma tiibu ei ole veel kokku tõmmanud, on asetanud jala laevaninale ning püüab tuulele vastupanu osutada. Kui võrrelda teda Paioniose rahulikult liugleva Nikega V sajandist, on ta täis ülimalt ohjeldamatut kirge. Kuju pateetilisus oli tõenäoliselt veelgi tugevam, kui kujul olid veel alles pea ja käed. Kuid ikkagi tuleb lugeda Pariisis säilitatavat Niket kreeka kunsti kaunimate teoste hulka. ... Hiigelsuured, udusulgedega kaetud tiivad kasvaksid nagu kehast välja. Imepärane on muutunud poeesiaküllaseks." M. V. Alpatov "Kunstiajalugu I. Vana- ja keskaja kunst." Tallinn 1973 Lk 162.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails