Saateks


Selle veebikogumiku mõte tekkis minu inglipostkaartide kogust, mis sisaldab ingleid kunstis, tähtpäeva-, usu- ja muudel kaartidel. Ajapikku olen ingleid kujutavate kunstiteoste ja nende loojate kohta nii kunstiajaloost kui ka mujalt päris palju lugenud, kohtunud ka inimestega, kes usuvad end olevat ingleid ja haldjaid näinud. Nii on kogunenud mitmesuguseid mõtteid, mida selle blogi kaudu jagada olen tahtnud. Aga siin pole juttu ainult inglitest. Teemadering on laienenud...

Ingel minu jaoks ei piirdu pelgalt kristlusega. See on palju laiem mõiste, suhtumine, üks seisu- ja lähtekohtadest olemasolu mõistmisele ja selgitamisele.

Oleks asjatu küsida, kas inglid on olemas. Küllap on, kui neist on ajaloos, argi- ja pühapäevadel aastasadu ja -tuhandeid nii palju räägitud ja kirjutatud, kui neid kujutatakse nii pildis kui helis, kui neist mõeldakse ja nende üle arutatakse, sest... kuidas usud, nõnda on.

Ei, ma pole nii naiivne, et arvata, et inglid alati meid aitavad ja me võime seda abi passiivselt oodata. Ise peame olema paljudeks asjadeks elus valmis. Aga mõte inglitest võib vahel toeks olla.

Oleks hea, kui see blogi ei kujuneks lugejatele lihtsalt meelelahutuseks, vaid aitaks neid peletada eemale muremõtted ja suhtuda ellu helgemalt, nõnda et nad jaksaksid olla ja elada.

Lisaks kõigele muule on inglitest, haldjatest ja maailma kõiksugustest imelistest asjadest loodud teosed enamasti erakordselt kaunid ning huvitavad.

Ja kui meil kõigil seejuures on mõni kaitseingel, vallatu inglimõte või toetav mõju, mis saaks veel parem olla?

Pildil on itaalia kunstniku Antonio Vivarini da Murano (1415 - 1484?) teos "Püha Maarja-Magdalena ümbritsetuna inglitest".