1.2.08

Emanuel Swedenborg inglitest


Emanuel Swedenborg (1688-1772)
Tema elust ja tegevusest saab lugeda siit.
Tema tekste saab lugeda siit.
Rootsi teadlane, õpetlane, tuntud loodusteaduste ja tehnika alal oma ajastu Leonardo da Vincina, kes hiljem müstikuna veel kuulsamaks sai. 56-aastaselt sattus unenäos maailmaruumi kõrgematesse sfääridesse. Edaspidi nägemused, transid, inglitega suhtlemine. Kaks aastat pärast oma esimest kogemust astus ta oma juhtivalt ametikohalt tagasi (1747) ja sai Rootsi kuninga võimaldatud stipendiumi najal pühenduda vaimsetele otsingutele.
Tuntumad teosed, milles juttu inglitega seonduvast: "Taevased saladused" 1749, "Taevas ja põrgu" 1758.
Lõi oma inglite hierarhia:
Ingleid on kolme liiki, millest iga liik vastutab üksteise harimise ja juhtimise eest. Inimestele on kõige lähemal "loomulik tasand", mille inglid inimesi elus aitavad.
Teisel tasandil on "vaimsed inglid", kes töötavad üksteisega harmoonias ja õpetavad tingimusteta armastust. Need inglid on tihedalt seotud meie arengu ja kasvamisega.
Kolmas tasand on "jumalikud inglid" - Jumalale kõige lähemal, elu pideva puhtuse ja headuse seisundis.
Inimene on Swedenborgi järgi loodud selleks, et saada ingliks. "Kui meie sisemine osa on vaimne, siis oleme tegelikult inglid taevas. See tähendab, et samal ajal, kui me elame oma füüsilises kehas, elame ka inglite juures, kuigi me pruugi sellest ise midagi teada. Pärast seda, kui me oma füüsiliste kehade juurest lahkuma, läheme inglite juurde tagasi."
Swedenborgi järgi on olemas ka inglite abielud - mitte füüsiline liit, vaid kahe meele ühendus.
Swedenborgi elu Londoni perioodil mõjutas ta tugevasti William Blake´i, kelle jaoks aga ingel ei olnud arenenud inimesest, vaid eraldiolev vaimumaailma sümbol.
Tsitaate Ralph Waldo Emersoni raamatust "Inimkonna esindajad" - ütlusi Swedenborgilt ja Swedenborgist (tegelikult ju Swedenborgi kriitika, mõtted, mille aluseks tema kirjutatu on olnud. RWE raamat ilmus Loomingu Raamatukogus 2005. a Karin Suursalu tõlkes.)
"Me adapteerume lõpmatuseni. Lõplik pole meile meeltmööda, lõplikku me ei armasta, ja loodus ei tunnegi lõppu, kõik mille aeg saab täis, tõuseb kõrgemale tasandile, ja kõik olev pürib daimonlikku ja taevasesse olemisse. Loomejõud kordab nagu helilooja väsimatult lihtsat meloodiat või teemat, kord kõrgemalt, kord madalamalt, kord soolona, kord koorina tuhandeid kordi ühtejärge, kuni laul täidab kogu taeva ja maa."
"Swedenborg: "Inimene on tibatilluke taevas, seotud vaimudemaailmaga ja taevaga. Inimese iga idee ja kiindumus, jah, pisimgi hingeliigutus on inimese enda kujutis. Hinge tunneb ära ühestainsastki mõttest. Jumal on ülima täiuslikkuseni jõudnud inimene."
"Kõik see, mida inglid vaatasid, oli nende silmis taevalik."
"Swedenborg: "Taevas lähenevad inglid järk-järgult nooruskevadele, nii et kõige vanem ingel näeb välja kõige noorem."...
"Mida rohkem ingleid, seda rohkem ruumi." ...
"Inglid otsustavad inimese häälekõla järgi tema armuküllasuse üle, väljendite järgi tema tarkuse üle, südametunnistuse üle tema sõnades sisalduva mõtte järgi."
"See, kes armastab headust, võtab ingleid võõraks vastu, austab aukartust ja elab Jumalas. Mida vähem meil on tegemist oma pattudega, seda parem. Kellelgi meist pole südametunnistuspiinadele aega raisata. "Ainult see tegu on teokas," ütlevad hindud, "mis meid ei kammitse, ainult see teadmine on ehtne, mis meid vabastab, kõik muu ainult kahandab meie jõudu.""
"Taeva saladust hoitakse ajast aega. Mitte ükski ettevaatamatu ega seltsiv ingel pole poetanud poolt sõnagi vastuseks pühakute igatsustele ega surelike hirmudele. Me kuulaksime põlvitades soosikut, kes juhiks kõrgemal tahtel oma mõtteid taevaste vooludega kaasa ja poetaks inimkõrvale vihje, mis ootab siitilmast lahkunud hinge teispoolsuses. Kahtlemata on see kooskõlas parimaga, mis looduses leida on. See ei saa jääda alla Suurmeistri loomingule, mida me juba tunneme, Tema taevakerale ja jumalikele käskudele. See peab olema kirkam kui vikerkaar, püsivam kui mäed, kaunim kui lilled, tõusud ja mõõnad, sügistähtede tõus ja loojak.Ka kõige hurmavam lauluhääl kähiseb nagu tänavalauliku oma, kui kõlab looduse ja vaimu üdini tungiv akord, maa-, mere- ja südamelöök, mis juhib päikese liikumist, veepiisa ja puumahla voolamist."
"Ärgu keegi tulgu ütlema, et ta on kõndinud inglite keskel, ma usuksin teda ainult siis, kui ta teeks oma kõnega minustki ingli. Kas siis peainglid on vähem majesteetlikud ja sulnid kui need, kelle jalg on maa peal astunud? Need inglid, keda maalib Swedenborg, ei ärata meis oma täiusega ja teadmistega mingit imetlust, nad on nagu külapastorid, nende taevas on nagu vabaõhupidu, nagu evangeelne piknik, nagu autasude jagamine vooruslikele põllumeestele, mis on kombeks Prantsusmaal."
Swedenborgi suur huvi unenägude uurimise ja analüüsimise vastu oli seotud inimese psyche ilmingute seletamise püüuga. Tema teejuhtideks piibli lahtimõtestamisel said inglid ja abivalmis vaimud. Teda õpetati surnutega ühendust võtma ja vestlema ning talle tutvustati teispoolsuse maailmu.
Inglid on Swedenborgi kirjelduse järgi inimeste sarnased. Kuid – neil ei ole materiaalset keha, mis päikesekiiri peegeldaks, sellepärast jäävad nad nähtamatuks. Inimene tajub neid vaimusilmas, kusjuures see taju sõltub iga inimese tundlikkuse astmest. Swedenborgi väitel elavad inglid erinevatel tarkuse ja täiuslikkuse astmetel, neil on üks ühine keel ja ka kiri, mis vastab nende omadustele ja hierarhiatasemele. Swedenborg ise olevat inglitega suhelnud mentaalselt – mõttevälgatuste kaudu.
Kaitseinglid saadavad Swedenborgi järgi inimestele positiivset energiat, hoiavad inimesi ohtude ja halbade kalduvuste eest.
Kõik inglid saavad oma võimu Jumalalt, sellepärast ei tule ka inglite heategude eest tänada ja kiita mitte ingleid, vaid üksnes Jumalat. Tegelikult ei olekski tugeva teoloogilise põhjaga Swedenborg saanud ega vist ka söandanud teisiti arvata. Ingleid pidas ta vabadeks olenditeks, kelle jõu allikas on intensiivne armastus. Paljudest inglite ülesannetest on inimese jaoks tähtis see, et ingel saadab inimest läbi elu ja mõjutab teda positiivselt. Läbi elu saadab inimest ka Saatan, kelle mõju olevat inglite omale vastasmärgiline – negatiivne. Iga inimese enda teha on, kumma kasuks ta otsustab – ingli või kuradi.
Kasutatud C. Astelli ja B. Rupprecht-Stroelli inglikäsitlusi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails