3.2.08

Inglite hierarhia - Hildegard von Bingen


Hildegard von Bingen (1098-1179) rõhutas, et tugines oma avaldustes ainult sellele, mida oli ise näinud, ja et meie maailmakord vastab taevas valitsevale korrale: "Inimeste sotsiaalne kord aimab järele inglite oma, viimane on sellele eeskujuks. Teeb inimene head, saab ta inglite sarnaseks."

"Kuuendal korral näeb Hildegard oma kõige säravama inglinägemuse. Kristliku traditsiooni kohaselt jagatakse inglid üheksasse kategooriasse, mis on jagatud kolmekaupa kolme rühma: inglid, peainglid ja valitsused; ülemused, voorused ja meelevallad; ning kõige tipus troonid, keerubid ja seeravid.
Hildegradi nägemus aga jagab inglid kaheseks, viieseks ja kaheseks grupiks ja tema järgi peegeldub inimloomus inglite hierarhias. Inglid ja peainglid esindavad ihu ja hinge, samal ajal kui keerubid ja seeravid sümboliseerivad vastavalt tarkust ja armastust Jumala vastu. Keskmised viis iseloomustavad viit meelt. Hildegard ütleb, et nägi inglikoore nagu "kroonikujuliselt reastatud sõjaväge" ja illustreeris nägemuse maaliga. Mandalat meenutav maal kujutab ingleid üheksas ringis ümber tühja ruumi, mis sümboliseerib jumalikku kohalolu."
Chr. Astell "Inglid"

"Hierarhia oli tema jaoks väga tähtsal kohal, sest isegi inglite vahel kehtib hierarhia."

Hildegardi versioon ühtib paavst Gregorius Suure (590-604) omaga: üheksat koori ei jaotata kolmeks võrdseks triaadiks, vaid kaheks äärmiseks, viieks keskmiseks (meeled) ja kaheks seesmiseks kooriks. "See kord viitab sellele, et inimese ihu ja hing hoiavad kogu oma jõu abil koos inimese kõiki viit meelt."

Seeravid koos keerubitega kuuluvad kõige seesmisemasse ringi, mis on orienteeritud vaid igavikulisele. Hildegardi järgi põlevad seeravid kui tuli tänu suurele vaimustusele, mida Jumal neis tekitab.
Keerubid on Hildegardi järgi teadjad, üleni täis silmi, "igas silmas on peegel ja igas peeglis üks inimpale" – Jumala tarkuse, prohvetluse kandjad.
Troonid on Hildegardi sõnul puhtakujulised vaimud, kes hõõguvad punaselt nagu hommikune koit.
Ülemustel on Hildegardi järgi inimese nägu ja jalad, nende element on õhk. Nad tegelevad nendest allpool asetsevate inglikooride korrastamisega.
Vooruste elemendiks on vesi. Neil on inimeste näod, kuid õlgadest allpool pole valgusesära tõttu võimalik eristada kehakontuure.
Meelevallad – elemendiks maa. Mitte midagi inimesesarnast, vaid see jumalik valgus, mida inimestel on raske kogeda.
Valitsused on Hildegardi järgi valge marmorina helendavad valgusvaimud, kellel on tuleleekidest ümbritsetud inimpead. Õlgadest allapoole ümbritseb neid rauakarva pilv. Ülesandeks lõpuni kinni hoida õigluse väest.
Peainglite kohta väidab Hildegard von Bingen, et neil on tiivad... rinnal. Samuti ka inglitel, sõnumitoojatel, kes asuvad inimestele kõige lähemal.
Ditte ja Giovanni Bandini "Ingliraamatu" põhjal

Kristliku Kirjastusseltsi Logos koduleheküljelt leiab Hildegard von Bingeni eluloo.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails