5.9.08

Kui paabulind on ingel


Paabulind-ingli kummardajad:

Jeziidi usuvool on tegutsenud Iraagi aladel juba islamieelsest ajast peale. Selle järgijate koguarvu hinnatakse enam kui poolele miljonile, kuid sajandeid kestnud tagakiusamine on liikumist õpetanud ennast varjama.

Nende keskus on Mosuli linna ümbrus, enamik räägib kurmanji kurdi keelt, kuigi kurdideks ennast ei pea.

Jeziidlus sisaldab zoroastristlike ja kristlike kõrval ka sufistlikke ja šiiitlikke mõjusid, kuid mütoloogia poolest erinevad nad islamist selgelt. Nende sümboliks olevat paabulind-inglit Tawuse (Tause) Melekit ehk Shaytani peavad kristlased ja muslimid langenud ingli ehk saatana võrdkujuks ja seetõttu jeziidiusulisi saatanakummardajaiks. Jeziidid ise nimetavad teda peaingliks, kes lõi taas maailma.

"Kurdish scholar Mehrdad Izady agrees that the predatory bird remains of the Shanidar cave can be seen as evidence of a shamanistic culture whose memory influenced the development of the very notion of an angel. Within living memory Kurdistan has been home to three indigenous angel cults, the most famous being the Yezidis of Iraqi Kurdistan. Their belief system centres on supreme angelic being named Melek Taus, the `peacock angel'. Melek Taus is often depicted in the form of a strange bird icon known as a sanjaq, although the oldest known sanjaqs are apparently not peacocks at all, having bulbous avian bodies and hooked beaks. Izady has suggested that the sanjaq idols may actually be representations predatory birds similar to those (apparently) venerated by a shamanic Zawi Chami people."


Varakristlaste jaoks oli paabulind igavese elu ja kõdunematuse sümbol.

Paabulindude mitte just kena häält on poeedid ka viimsepäevapasunaga võrrelnud.

Läänemaise vaataja silmale tundub eriti ingellikuna valge paabulind. Paljud siitilmast lahkunud üle maailma on väitnud, et nad kehastuvad taas just nimelt valge paabulinnuna. Nii näiteks usub Sir Paul McCartney, et John Lennon ilmutas ennast ülejäänud bändiliikmetele valge paabulinnu kujul sel ajal, kui ansambel lindistas 1995. aastal singlit «Free as a Bird» («Vaba kui lind»).Allikad: EPL, Richard Ebbsi kodulehekülg jm, pildid internetist.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails