5.2.12

Aujärje valvajad

Loodetavasti ei solva ma kellegi tundeid, kui arvan, et üks igavamaid asju maailmas on olla kellegi aujärje valvaja. Sellega on umbes nii, nagu mõne presidendilossi auvahis seisvate sõjameestega, kes ka kõige karmimas pakases peavad kohal olema.

Aga võib-olla ma eksin ja selle sundkohustusliku igavuse, pideva valmisoleku ning sellega paratamatult kaasnevad ebameeldivused korvab teadmine, et just neile (valvel seisvatele tunnimeestele, oma kohustusi pilvepiiril täitvatele inglitele jne) on aujärje valvamine usaldatud, et just nemad saavad au osaliseks valvata kellegi suure ja väärtusliku aujärge. Ei tea...

Kristus aujärjel ümbritsetuna inglitest.
Tundmatu kunstnik.
Trieste, Kreeka õigeusu kirik.

Maali tundmatu looja on tõenäoliselt õppinud Kreeka kunstnik Panagiotis Doxarase (1662 - 1729) kunstikoolis ja mõjutatud ka Veneetsia koolkonnast. Trieste Püha Nikolai ja Püha Kolmainsuse kiriku ehitusega alustati 1787. a, kuid lõpetati alles 1821. a Saksa arhitekti, väga aktiivse triestelase Matthäus (Matteo) Pertschi (1769-1834) eestvõttel.

Foto: Albert Lázaro-Tinaut.
Gracias, Albert! (http://filateliacultura.blogspot.com/)


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails