29.11.08

Vanu jõulukaarte 2.


"Armas õde Maria! Soowin Teile kõige kõige paremat pühadeks ja eeltulewaks uueks aastaks! Teie terwisi härradele ma veel pole jõudnud üleanda, kuid saan nende isikutega arwatawasti nende päewade sees kokku. Jõudsin päris hästi Rakwere, kuigi olin Walgani väga haige, külm küll ei olnud. Käisin kiisu juures, saatis mind waksali. Siin olen juba tööl, tähendab vaatan iga päev "nalja wiluks" paar tundi rahukogus, on natukene wäsitav. Teile kõige paremat GH."

Kaart ja kiri vist umbes 1924-1930. aastast, kuupäeva pole.

Kõik on öeldud, nii õnnitlev kui asjalik. Kindlasti tegi see kaart kellelgi kunagi palju rõõmu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails