13.7.09

Tohutu hulk kamisid


Jaapani uskumused põhinevad sellel, et
"kogu looduse lõputu paljususe, kõigi universumi objektide ja sündmuste juured on kamide tegevuses: kõik loodusseadused on ühendatud kamide tegevuses." (Yoshida Kanetomo)
Kamid on vaimud, kes säilitavad elu looduses ja inimeste maailmas ja kelle austamiseks on palju rituaale ja pühamuid. Jaapani põlisusundit nimetatakse "kami teeks", kami no michi või hiina keeles shen-tao ("taevalike olendite tee) ehk shinto.

Jaapani ajalugu on tihedasti seotud lugudega kamidest: Jaapan ja keisrid on päikesejumalanna ehk kami Amaterasu looming ja kingitus -
"Jaapan on jumalik maa: see oli taevalik esivanem, kes pani sellele aluse, ja Amaterasu jättis oma järglased selle üle alatiseks valitsema." (Kitabatake Chikafusa)
Kamid on vaimsed jõud, mis on olemas kõikides asjades ja hoiavad neid elus. Kamisid on käsitletud nii jumalustena kui ka vaimsusena.Näiteks mäed on elavad, sest nendes on kamid. Kamisid kokku nimetatakse yaoyorozu no kami "'kaheksa miljonit kamit', "tohutu hulk kamisid".
"Terminit "kami" kasutatakse eelkõige mitmesuguste muistsetes ürikutes mainitud Taeva ja Maa jumalate puhul, aga ka nende hingede (mitama) kohta, kes elavad pühamuis, kus neid austatakse. Enamgi veel, mitte ainult inimesi, vaid linde, metsloomi, taimi ja puid, meresid ja mägesid ja kõiki muid asju, mis väärivad aukartust ja austust neile omistatava ebatavalise ja silmapaistva jõu tõttu, nimetatakse kamideks." (Motoori Wonnaga)
Kõik looduses on kamide kohad. Ka inimesed on kamide lapsed. Mõned kamid on kohavaimud, teised esindavad suuri loodusnähtusi ja nendest on tähtsaim päikesejumalanna Amaterasu.
Alguses oli kaose ookean. Sellest kasvas pilliroona välja Kunitokotachi, kes tekitas jumalused Izanagi ja Izanami. Heljuvat Taevasilda ületades segasid nad vett püha aeruga. Veetilkadest tekkisid Jaapani saared. Izanami suri sünnitades tuld. Kui Izanagi naist allilmas otsis, leidis ta eest rüvetatud haua.

Izanagi pisarast sündis Amaterasu. Tema võitis taevavalla korratuse ja kurjuse ning sai "taevalikult säravaks kamiks" -
Amaterasu-Omikami. Ta saatis oma pojapoja Ninigi kihutama korratust välja Jaapanist (Nipponist, "päikese algest" või "tõusva paikese maalt". Nii jäid maapealsed kamid taevaste kamide alluvusse ja loodi keiserlik perekond, taevavalitsejad.
Amaterasu peamine pühamu on Ise pühamu, kuid talle on pühendatud ka palju väiksemaid pühamuid. Pühamus on tema sümboliks sageli peegel. Kõige püham paik võib olla ka tühi. See tühjus ei tähenda mitteolemasolu, vaid sümboliseerib seda, et kõik, mis peeglist näha on, on Amaterasu ja kõikide teiste kamide kehastus.

Kamide poole pöördutakse niisugustel tähtsatel puhkudel nagu pulmades ja ülikooli astumisel. Harilik, kuigi mitte üldine tava, on viia pühamusse vastsündinu, kellele kamidelt palutakse kõikvõimalikku head. Kamidelt palutakse sageli ka täiesti maiseid hüvesid, nagu last, edutamist või õnnelikumat elu. Teisele inimesele halva palumine usutakse olevat võimalik ainult juhul, kui too inimene on ise kurja teinud või kui ta tahab oma elu ohverdada.

Sõdalaste kami annab neile suure jõu ja kui nad surevad välismaal võideldes, leiab nende kami tagasitee Jaapanisse. Surmapõlgavate kamikaze-lendurite nimetuses tähendab kamikaze "jumalikku tuult".

Amaterasu pilt internetist, teksti koostamisel on kasutatud raamatuid "Maailma usundid" (eesti k 2006), J. Bowkeri "Uskumused, mis muutsid maailma" (eesti k 2009), Wikipediat ja muid internetimaterjale.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails