17.1.13

Teel Egiptusesse

Bartolomé Esteban Murillo
(1617-1682)
"Puhkehetk põgenemisel Egiptusesse"
Ermitaaž, Peterburi

Põgenemine Egiptusesse on paljude kunstiteoste teema. Pärast tähetarkade külastust tõi ingel Joosepile unes sõnumi, et kuningas Herodes laseb hukata mitu tuhat last ja pühal perekonnal on parem põgeneda Egiptusesse. Maarja ning laps istusid eesli seljas, Joosep kõndis kõrval, ingel hoolitses, et rändajatel kõrbes vesi ega toit otsa ei lõpeks. Täiskasvanuna ütleb Jeesus enda kohta: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” (Mt 8:20; Lk 9:58)

Postkaart (Vene, u 1990) minu kogust. / Postcard from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails