5.4.14

"Maailma loomine" I - V


"Leedu kunsti ja muusika suurkuju Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) lõpetas 1899. ja 1902. a Varssavi ja Leipzigi konservatooriumid heliloojana. Luues sümfooniaid, koori- ja kammerteoseid huvitus ta järjest rohkem maalikunstist ning astus 1904. a Varssavi kunstikooli. Aasta hiljem valmis tal 13 pastellist koosnev sari pealkirjaga "Saagu!" (leedu k "Tebūnie!") ja ta kirjutas vennale:

"... sari pole lõpetatud. mul on kavas maalida seda kogu elu - muidugi sedamööda, kuidas tulevad uued mõtted. See on maailma loomine, ainult mitte meie, mitte piibli maailma, vaid mingi muu, fantastilise. Tahaksin luua tsükli vähemalt 100 pildist."

Praegu on teada ainult selle tsükli 13 teose teine versioon, mis on loodud tempera tehnikas. Nimetuse all "Maailma loomine" oli tsükkel välja pandud Vilniuses esimesel Leedu kunstinäitusel 1906.-1907. a ja on nüüd hoiul Kaunases Čiurlionise muuseumis. Mitu korda on nende piltide põhjal välja antud postkaardikogumikke."

/V. Landsbergise tekst postkaardikogumiku "Maailma loomine" ("Pasaulio sutvėrimas") saatesõnast. Vilnius, 1972. Minu tõlge./
Järgneb...

I

II

III

IV

V

Ingliskeelsest saatesõnast (V. Landsbergis):

Postkaardid (Leedu, 1972) minu kogust. / Postcards from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails