27.6.15

Läkitatud abistama


See kaitseingliga postkaart on pärit Rootsist üsna 20. saj alguses. Pildi all on kirjaread piiblist:

"Jehoova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad." /Taaveti laulust "Tänu kitsikusest päästmise eest". 34:8/
"Eks nad kõik ole teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad?"
/Kirjast heebrealastele, osast "Jumala Poeg on ülem kui inglid". 1:14/

Selle "mitmeotstarbelise" kaardi on pr Anna Wallile läkitanud Ida Hallen, südamest heade soovidega nii jõulupühadeks kui ka Anna nimepäevaks, mis Rootsis oli/on 9. detsembril.

Panen selle kaitseingli siia ka veidi suuremalt:

Postkaart (Rootsi, 1901?) minu kogust. / Postcard from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails