1.9.16

Esimese eestikeelse piibli (1739) frontispiss

Esimese eestikeelse piibli (1739) frontispiss.
Frontispiece of the first bible in the Estonian language (1739).

Postkaart minu kogust (Eesti Kirjandusmuuseum, 1999. a). / Postcard from my collection.

Postkaardi detaile inglitega:* Esimese eestikeelse piibli (täieliku teksti) tõlkija oli saksa päritolu vaimulik, keele- ja kirjamees Anton Thor Helle (1683-1748). Tõlge valmis 1736. aastal, kuid esialgu puudus raamatu trükkimiseks raha. Piibel anti välja kolm aastat hiljem, seda trükiti 6015 eksemplari ja see sai eesti ühtse kirjakeele kujunemise aluseks.

/Pühakiri ehk vana aja seaduste sõna heebrea ja kreeka keelest Eesti maa keelde üles pandud./

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails