21.12.16

Rahu sulle...


JÕULUKS
Anna Haava

Rahu sulle, suur maailm!
Taevast vaatis Isa silm;
armus sinu pääle vaatis,
sulle oma Poja saatis.

Rahu, ristikogudus,
sulle! Suur su rõõmustus.
Jumalale au sa anna,
rahulippu kõrgel kanna!

***
Rahu sulle, väike isamaa!
Oh, kes võiks su poegi rahus ühenda':
mõtlema ja tegema, mis aus ja hää, —
sinu tulevik siis oleks hää.

***
Rahu sulle, üksik süda!
Unusta kõik kurbtus, häda!
Rahu - nüüd ja igavest'!
Palun kõigest südamest.

Postkaart (Rootsi, 1958) minu kogust. / Postcard from my collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails