5.2.08

Peaingel Miikael


Miikael või Miha(i)el = "kes on Jumal?", "kes on Jumala sarnane?"

Peaingel Miikael on inimhinge polaarse aspekti sümbol. Ta aitab ebaõnne vastu, annab julgust, jõudu ja positiivseid energiaid, avab inimeste ees spirituaalseid maailmu ja paneb neid mõistma materiaalse mõtlemise negatiivsust.

Miikael aitab taganeda vanadest käitumisviisidest, loobuda materiaalsest mõtteviisist, pühenduda vaimuelule. Miikaeli värv on sinine. Kui vajad kaitset, siis kujutle ennast mähkununa tema sinisesse vaipa või mantlisse, ja sul hakkab kergem, sa muutud julgemaks.

Roomakatoliku kiriku patroonina on Miikael peainglitest kõige võimsam ning ühtlasi ida, idatuule, päikese ja taeva, ristiusu, Iisraeli ning islamimaade valitseja.

Pühaku kombel on Miikaelil võime viibida üheaegselt erinevates paikades.

Miikaeli kultus sai alguse idapoolsetes maades, kus ta oli haigete kaitsja. Võimas ilmutus 5. sajandil Gargano mäel Itaalias aitas Miikaeli kultust läände levitada. 29. septembri – peaingel Miikaeli nimepäeva – pidustused tähistavad talle pühendatud kiriku pühitsemist Rooma lähistel. Walesis saavutas ta suure populaarsuse 10.-11. sajandil, Inglismaal keskaja lõpuks – talle on pühendatud 686 kirikut.

29. septembrit nimetatakse püha Miikaeli kõrval kõigi inglite päevaks; alates 1696. aastast on Rooma kirikukalendris see päev pühendatud ka Gabrielile ja Raafaelile. Kohalikud pidustused Miikaeli ilmumise mälestuseks toimuvad Gargano mäel ja Mont-Saint-Michelis 8. mail ja 16. oktoobril.

Peaingel Miikael on mõjutanud ajaloosündmusi. Ta ilmus 13-aastasele Jeanne d`Arcile (1412-1431) teatades, et tüdruk on valitud Prantsusmaad vabastama. Ta ilmus ka itaalia pühakule Assisi Franciscusele (1181-1226).

Peainglite juhina on Miikaeli nimetatud vooruste juhiks. Ta juhatab taevast sõjaväge. Samuti kaalub ta lahkujate hingi ja on sel viisil nende tegude üle kohtumõistja. Ta võib hingi ka põrgust päästa.

Juutide jaoks on ta "taeva asevalitseja". 1950. aastal kuulutas paavst Pius XII ta politsei pühaks eeskostjaks. New Age´i jaoks on peaingel Miikael praegu Jumala kõige tähtsam saadik, kes on Maal toimuvaga Veevalaja ajastusse üleminekul tihedalt seotud.

Diana Cooperi raamatust "Ingli ilmutus": "Peaingel Miikael on julguse, jõu ning kaitsega seotud ingel. Kui te kutsute teda, seisab ta teie paremal käel, hoides oma mõõka ning kilpi, olles valmis teid kaitsma. Ta laotab teie üle oma sügavsinise mantli, et kaitsta teid nii füüsiliselt kui psüühiliselt. Ta on sõdalasest peaingel, vägede ülemjuhataja ning valitseja. Ta annab teile algatusvõimet, tahtejõudu, liikuvust ning elujõudu, et järgida oma teed ning täita oma ülesandeid pingutusteta ning rahulikult. Tema kaksikleek Usk annab teile usku ning eneseusaldust oma missiooni täitmisel. Kui te iganes satute ohtu, kutsuge Miikaeli:

“Ma kutsun sind, võimas peaingel Miikael, ning palun sul seista mu paremal käel. Palun lisa minusse julgust ning jõudu ja aita mul saavutada oma ettevõtmistes positiivseid tulemusi. Palun lõika oma mõõga abil läbi kõik mu negatiivsed energiasidemed ning klammerdumised. Ja aseta oma sinine kaitsev mantel mu üle, nii et ainult kõige kõrgem ning puhtam valgus võiks minu aurasse siseneda. Aitäh.”

Siinkirjutajale meeldib mõte ühest IX sajandi käsikirjast, kus soovitatakse millegi palumisel mõtelda seitsmele peainglile. Miikaeli kohta kirjutatakse selles:
"Hommikul tõustes mõtle Miikaelile ja sulle kingitakse rõõmus päev."

Vanasti oli mihklipäev Eestis pidude ja kooskäimise aeg, tehti ka mihklituld. Eesti rahvakommetes on ka lume nõidumine sel päeval. Tihti püüti taludes karjust hoida kinni esimese lumeni. Lõuna-Eesti karjus vedanud mihklipäeval valget oinast vastupäeva ümber kivi - siis hakkavat lumi sadama ja karjane pääseb vabaks.
Mihklipäeva ohvriloomad on meil olnud lammas ja kukk. Mihklipäevast algab hingedeaeg.

Siinsel pildil on Miikael võitluses Saatanaga itaalia kunstniku Guido Reni maalil.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails