18.4.09

Kitaro - Linnutee

Milky Way - Kitaro
Albumist "Tenku" 1986. a."Kõik liigub, nii taevas kui ka Maa peal. Maa tiirleb ümber Päikese, Päike aga omakorda ümber Linnutee keskme."

Linnutee - Taevajõgi, hõimukangelaste tee, maailmapuu, valgeluuline madu, neitsi Maarja taevassemineku tee, tähtede tantsutee, suur valgustatud rada, mida mööda Jumal oma loomingut vaatamas käib ja kus elavad inimese esivanemad...

Erinevatel rahvastel on erinevad lood, aga kõigis neis väljendub Igatsus.

"Linnutee on pärimuse järgi tuhk, mida väikesed vaimutüdrukud laiali laotavad ja Linnutee heledamad kohad on matuste tuhk." (Uus-Ginea paapuate astraalmüüt)

"Linnutee nimetusteks on olnud Linno Rada või Tsirktee, mõnikord ka Taevapeenar või Kuretee. Linnutee kohta on kogu Eestimaal arvatud, et see näitab teed võõrale maale lendavatele lindudele... Seda halli riba taevalaotuses, mida rahvas Linnuteeks kutsub, olla vanapagan oma laiade viiskudega kõndides tallanud, see olnud tema kõige suurem tee, kust tema alati oli käinud..." (Eesti)

Enn Kasaku raamatu "Iidne tähetarkus" (2003) põhjal.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails