20.10.11

Mandorla

Mandorla ja inglid.
Püha Kolmainsuse ja Püha Spiridioni serbia ortodoksikirik.
Trieste. Itaalia.
Mandorla kohta võiks kunstist palju näiteid tuua, sest seda mandlikujulist oreooli kujutati rohkesti nii keskaja kristlikus kunstis kui ka idamaade budistlikus kunstis. Enamasti ümbritseb "müstiline mandel", nagu seda ilmingut itaalia keeles kutsutakse (mandorla), Kristust tema taevaminemisel. Sama käib ka Neitsi Maarja, Maarja Magdaleena või teiste pühakute kohta.

Mandorla - Vesica Piscis
Mandorla on ka nn Vesica piscis (lad k "kala põis"), mis varasemas kunstis oli üks hiilguses viibiva Kristuse sümboleid.

Väidetavalt sümboliseerib mandorla Kristuse oreoolina Maarja üska, Maarja oreoolina aga Jeesuslapse patuta eostamist. Seda on kõige sagedamini seotud puhtuse ja neitsilikkusega, samas on selle ovaalne kuju muistne vulva sümbol.

Leegikujuline mandorla kehastab vaimu ja hinge ühtsust.

Aga mandorla-uurijad pole sugugi nii väga üksmeelel. Mõned neist peavad seda hoopiski maa ja taeva ühtekuuluvuse vastastikuse mõju sümboliks, mda kujundlikult kasutatakse taevassetõusvate figuuride puhul, et näidata nende muundumist. On ka neid, kelle arvates on mandorlal jõu ilmutamise või ravivõime tähendus.


Üks uurijaid (Johnson, 1991) on seisukohal, et ka meie kõigi kõne suudab moodustada mandorlat kui aurat või halo meie ümber. Mandorla oma täiuslikkuses sünnib siis, kui räägime tõtt. Aga ka siis, kui tegeleme poeesiaga, ja siis, kui oleme oma mõtetes siirad ja puhtad, mida iganes see ka ei tähendaks.

Kuivõrd mandorla väljendab vastandite (maa ja taeva) ühtsust ja võitlust, väljendab ta kokkuvõtlikult ka meist igaühe elu, selle tuuma ja olemust.

Olgu arvamused ükskõik millised, igatahes on päris põnev  kunstiteostes mandorla kujutamist vaadata.


Siinsetel piltidel on mandorla ja inglid Itaaliast Trieste Püha Kolmainsuse ja Püha Spiridioni serbia ortodoksikirikust (Chiesa degli Schiavoni). Kirik on ehitatud 1869. a.
Fotod: Albert Lázaro-Tinaut, august 2006.
Gracias a Albert!

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails