18.11.11

Kuremäel ilmus Jumalaema ja puhkas Kalevipoeg

Jumalaema ikooni leidmise legend: "Umbes 300 aastat tagasi (16. saj) näinud ühel hommikul eesti karjane, kes allika juures loomi hoidnud, mäel üht hiilgavas valges rüüs naisterahvast seisvat. Karjane imestanud nägemuse üle ja lähenenud mäele, kuid nägemus kadunud. Karja juurde tagasi tulnud, näinud karjane naist jälle, kuid lähenemisel kadunud see uuesti. Nii kordunud see paar korda.

Karjane kõnelnud kodus imelikust nägemusest ja järgmisel hommikul mindud mitmekesi mäele. Ka nüüd ilmunud naise kuju. Kolmandal päeval tulnud veel rohkem inimesi imet vaatama. Nägemus kordus. Mindud mäele ja hakatud otsima. Naise kuju ilmumise kohalt leitud vana pühakuju, ikoon. Parajasti läinud mööda Jaama küla venelased. Eestlased andnud kuju venelastele. Pühakuju kujutanud Jumalaema."

Jumalaema imettegeva ikooni leidmine (detail Pühadel väravatel olevast maalist) / Invention of the Miraculous Icon of the Dormition of the Mother of God (detail from the wall painting of the Holy Gates).
Legendi teise variandi järgi räägitakse, et naine ei ilmunud maa peal, vaid puu otsas. Mäele, ikooni kujuteldavasse asukohta ehitati kirik.

Kuremäe (Pühtitsa) klooster. Pühad väravad koos kellatorniga (1893) / The Pühtitsa Dormition Convent. The Holy Gates of the Convent with the Bell-tower (1893).
Pühtitsa Jumalaema Uinumise Nunnaklooster (Kuremäe klooster) asutati 1891. a. Eesti rahva muistendite kohaselt on Kuremäe aga Kalevipoja puhkepaik. Vägimees olevat istutanud Kuremäele tammesid. Kloostri kalmistul kasvav looduskaitse all olev iidne tamm olevat võrsunud Kalevipoja mahavisatud kepist. Ka olevat Kalevipoeg kohtunud Kuremäel vene rahva vägilase Ilja Murometsiga ja vist ka Dobrõnja Nikititšiga. Kuremäe mäge nimetatakse ka "Vägilase mäeks" (bogatõrskaja gora). Ühe hilisema muistendi kohaselt on Kalevipoeg maetud Kuremäele, kuhu hiljem papid ehitasid kloostri, et Kalevipoeg ei saaks üles tõusta.

Jumalaema Uinumise (Uspenski) kiriku kuplid / The Domes of the Dormition Cathedral.
Jumalaema Uinumise (Uspenski) kiriku (1908-1910) sisevaade / Dormition Cathedral. Epitaphion of the Mother of God.
/Tekst on refereeritud K. Soobi ja U. Keskküla brošüürist "Kuremäe klooster" (1967), ikoonilegend on pärit T. Vaasi artiklist "Illuka kirik ja Kuremäe püha mägi" ajakirjas "Protestantlik Maailm" (1938, nr 3)./
Postkaardid (Vene, 2000) minu kogust / Postcards from my collection.

No comments:

Post a comment

Related Posts with Thumbnails