16.3.13

Püha Franciscuse palvelaul loodule ("Päikeselaul")

13. märtsil 2013 valiti katoliku kiriku uueks paavstiks Argentina kardinal Jorge Mario Bergoglio, kes võtab paavstinimeks Franciscus ja asub ametisse 19. märtsil 2013. Tema paavstinimi Franciscus tuleneb austusest Püha Franciscuse (1181–1226) vastu ja üheks tema juhtlauseks on selle pühaku järgijate tõdemus: "Õpi kogu oma elu nii, et sa ei lase kustuda palve ja pühendumuse vaimul".

Seetõttu sobib praegu blogissepanekuks hästi Püha Franciscuse "Päikeselauluna" tuntud palvelaul loodule (u a 1224-1226), mis on postkaardil itaalia keeles.


Eesti keelde on seda palvelaulu aegade vältel mitmel moel tõlgitud; siin neist üks, mille puhul ma aga tõlke autorit ei tea.

Ülim, kõikvõimas, hää Issand,
Sina üksi oled väärt saama kiitust ja ülistust, au ja igat õnnistust,

Sinule üksi, Kõigekõrgem, kuuluvad need;
ja keegi pole väärt Sind nimetama.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, kõigi oma loomenditega,
eriti õilsa päikesega, meie vennaga,
kes meile valgust andes uuendab päeva.
Kui ilus ja särav ta on! Oma võimsa säraga
peegeldab ta meile Sind, oh Kõigekõrgem.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, õe kuu ja tähtede kaudu;
taevalaotusesse oled Sa nad paigutanud, kui ilusad säravad kalliskivid.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna tuule kaudu
ja õhu, pilvede, ilma kaudu, olgu see selge või sünge,
millega Sa edendad kõige kasvamist, mis Sa oled loonud.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie õe allika kaudu,
kes kasulikku vett meile annab, malbe, väärtuslik ja kasin.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna tule kaudu,
millega sa ööd valgustad
ja mis on nii ilus, kodukas, vägev ja võimas.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie õe ja ema maa kaudu,
kes meid toidab ja kannab
ning mõnesuguseid vilju meile annab ja kirjusid lilli ja rohtu.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, nende kaudu,
kes andeks annavad armastusest Sinu vastu
ning kannatlikult taluvad haigust ja raskusi.
Õndsad on need, kes ootavad rahus;
sest sina, Kõigekõrgem, ükskord kroonid nad.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna ihuliku surma kaudu,
millest keegi elavaist ei või pääseda.
Häda neile, kes surevad surmapattudes,
õndsad need, kes alistuvad sinu pühale tahtele,
sest teine surm ei taba neid kunagi.

Kiitus ja au ja tänu mu Issandale,
teenigem teda alanduses hää meelega.


Inglise keeles:

The Canticle of Creatures (c. 1224-6 A.D.)

Most high, all powerful, all good Lord!
All praise is yours, all glory, all honor, and all blessing.

To you, alone, Most High, do they belong.
No mortal lips are worthy to pronounce your name.

Be praised, my Lord, through all your creatures,
especially through my lord Brother Sun,
who brings the day; and you give light through him.
And he is beautiful and radiant in all his splendor!
Of you, Most High, he bears the likeness.

Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars;
in the heavens you have made them bright, precious and beautiful.

Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air,
and clouds and storms, and all the weather,
through which you give your creatures sustenance.

Be praised, My Lord, through Sister Water;
she is very useful, and humble, and precious, and pure.

Be praised, my Lord, through Brother Fire,
through whom you brighten the night.
He is beautiful and cheerful, and powerful and strong.

Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth,
who feeds us and rules us,
and produces various fruits with colored flowers and herbs.

Be praised, my Lord, through those who forgive for love of you;
through those who endure sickness and trial.

Happy those who endure in peace,
for by you, Most High, they will be crowned.

Be praised, my Lord, through our Sister Bodily Death,
from whose embrace no living person can escape.
Woe to those who die in mortal sin!
Happy those she finds doing your most holy will.
The second death can do no harm to them.

Praise and bless my Lord, and give thanks,
and serve him with great humility.


Püha Franciscusega Assisist seoses on Sulekeses veel:
Fratello Sole, Sorella Luna 
Ta rääkis mitte ainult loomade ja lindudega

Postkaart (Itaalia, 2004) minu kogust. / Postcard from my collection.

2 comments:

Related Posts with Thumbnails