9.2.14

Virmalised

Vangelis - "Racheli laul"

Veidi virmalistest:

Virmalised on inglite salakiri.

Virmalised on Lapimaa valgus.

Virmalised on valaskala tants Põhjameres.


Pärimus Tarvaste kihelkonnast, Eesti (folklore.ee):
"Virmalise olevat suur valgus, mis paistvat suurte mägede vahelt ülesse. Need mäed olevat väga kaugel põhja pool, kuhu veel inimesi saanu ei ole. Sääl elavat peninukimehed. Need olevat muidu inimese moodu, aga koera pää olevat otsan. Kui inimese kätte saavast, sõs söövat ütekorraga ära. Millest just see suur valgus tulevat, ei olevat peris kindlasti täädä. Virmalisi om katte sorti. Ühed om kõllatse ja tõise om valge. Kõllatse tähendave sadu ja valge kuiva või külma ilma."

Tšuktšide õpetusest (folklore.ee):
"Austage virmalisi, sest seal üleval on paljude surnute hinged. Need on ootamatult või vägivaldse surma tõttu lahkunute hinged, kes ei ole saanud rahu. Valged triibud ja täpid on katku või muusse nakkushaigusse surnute hinged, punased triibud ja täpid on noaga tapetute hinged, tumedad täpid ja laigud on psüühilise haiguse tagajärjel siitilmast lahkunute hinged. Erineval viisil tapetutel on oma värv  ning kuna need hinged ei saa rahu, virvendab valgus kogu aeg."

Vaata ka: Aurora Borealis, the Northern Lights, in Mythology and Folklore

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails