8.9.14

Neitsi Maarja sünnipäev

Jacopo Zucchi
"Madonna lapse, Ristija Johannese ja ingliga"
Eesti Kunstimuuseum, Tallinn.

"8. september on kirikukalendris neitsi Maarja sünnipäev, rahvasuus tuntakse seda päeva rohkem ussimaarjapäevana. /- - -/

Pärimuse järgi sündis Maarja Naatsareti linnas vaga abielupaari Joakimi ning Anna ainsa lapsena nende vanas põlves. Kord olla Joakim ühel suurel pühal läinud templisse ohverdama. Seal hakanud ülempreester ja rahvas teda noomima, pidades teda patuseks ja väärituksJumalale ohvrit tooma. Põhjuseks see, et Jumal polnud Joakimit lastega õnnistanud. Joakim kurvastas väga, läks tagasi loomade juurde ning palus Jumalalt halastust.

Anna, kuulnud templis sündinust, kurvastas samuti väga ja palvetas Jumala poole. Äkitselt ilmus talle ingel, tuues kaasa kuulutuse tütre sünnist, kes Jumala armust õnnistatuna ilmale tuleb ja kellele tuleb nimeks panna Maarja.

Samal tunnil ilmus ingel ka Joakimile. Anna sünnitas tütre ning vanemad viisid ta juba kolmeaastasena templisse ja lasksid ta seal Jumalale pühitseda. Sest ajast jäigi Maarja templi juurde elama, kus talle Jumala seadusi ja käsitööd õpetati."
(Teksti allikas: Eesti Kirik, 8. sept 2006.)

* Jacopo Zucchi (u 1541-1596) oli Firenzes ja Roomas tegutsenud itaalia kunstnik, Giorgio Vasari õpilane.

Postkaart (Eesti, 1998) minu kogust. / Postcard from my collection.

Charles Aznavour - Avé Maria:


Vaata ka: Ussimaarjapäev.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails