16.4.19

ΑΝΑΓΚΗ


"Niisiis pole enam jälgegi järel sellest salapärasest sõnast Jumalaema kiriku hämaras tornis ega ka tundmatust saatusest, mida see kurb sõna märkis, mitte kui midagi - ainult käesoleva raamatu autori habras mälestus. Inimene, kes selle sõna seinale kirjutas, on juba sajandite eest elavate kirjast kustutatud, ka sõna on omapuhku kiriku seinalt kadunud ja võib-olla kaob varsti maa pealt ka kirik ise."
/Victor Hugo veebruaris 1831, "Jumalaema kirik Pariisis" algusleheküljelt. Tlk Joh. Semper 1971./


Jumalaema kirik Pariisis põles 15. aprillil 2019. Prantsusmaa president lubas kiriku taastada viie aastaga. Kiriku taastamiseks on annetatud sadu miljoneid eurosid.

Kreekakeelne sõna ΑΝΑΓΚΗ tähendab saatust.

Postkaardid (1996, 2002, Prantsusmaa) minu kogust. / Postcards from my collection.

7.4.19

Kevadpühad lähenevad, jänkud ja tibud asuvad jälle tegutsema


Teise maailmasõja eelse Eesti tuntumaid raamatu- ja tarbekunstnikke oli Richard Kivit (1888-1981). Tema rohkest loomingust olid eriti laialdaselt tuntud lasteraamatute illustratsioonid ja postkaardid, viimastest omakorda eriti lihavõttekaardid. Munadepühadeks saadeti neid meelsasti ja neid leidub veel tänapäevalgi paljudes Eestimaa kodudes. Tema postkaartidest on aastate jooksul tehtud ka üsna palju kordustrükke.


Paljudel Kiviti lihavõttekaartidel on selgesti äratuntavaid motiive meie linnadest ja maakohtadest. Siinsetel reprodel näiteks Tallinnast (Estonia teater), Tartust (Kivisild) ja mingist väiksemast linnast (veetorn).


Kivit oli möödunud sajandi algusaastatel R. J. von zur Mühleni õpilane Tartu Saksa Käsitööliste Seltsi joonistuskursustel. Oma oskusi täiendas ta Berliinis, kuid pöördus kodumaale tagasi, et siit lõplikult lahkuda 1944. a. Ta töötas Lääne-Saksamaal Herba & Schneider'i kirjastuse illustraatorina ning Stuttgardi ja Karlsruhe loodusmuuseumi joonestajana. 1981. a suri ta Saksamaal.

Postkaardid (1930ndad, Eesti) minu kogust. / Postcards from my collection.

Richard Kiviti lasteraamatuillustratsioonide näitena on siin blogis postitus „Inglid ja kadakas“.

10.3.19

Uinujad* Liia Lumilaid (sünd 1967) on eesti invakunstnik. Ilusad omavalmistatud postkaardid inglikestega on ainult üks väike osa tema loomingust, kuhu kuuluvad ka maalid, portselanimaal ja moekunst.

Postkaardid (Eesti, 2012) minu kogust. / Postcards from my collection.

14.2.19

Sel sõbrapäeval meenutan tänutundega...


Sel sõbrapäeval meenutan tänutundega Sulekese kauaaegset sõpra Tiiat, kellele olen tänulik ligi paarisaja inglitega postkaardi eest, millega ta mu kogu aastate jooksul täiendanud on. Paljud neist inglitest on ka blogisse tee leidnud.

Tiia elas pika elu ja lahkus elavate kirjast selle aasta jaanuaris.
Siia panin taas kord ühe temalt saadud postkaardi.
Mälestusena.
Ja meenutamiseks.

Postkaart (2005, Procard Vlinders BV, Hollandi) minu kogust. / Postcard from my collection.
Related Posts with Thumbnails