23.9.16

"Noa laev"

"Noa laev"
Fragment XIII saj ladina käsikirjast 10525.
Rahvusraamatukogu, Pariis.

NOA JA VEEUPUTUS

1 Ja Issand ütles Noale: „Mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled.
2 Võta enesele kõigist puhtaist loomadest seitse paari, isane ja emane; ja loomadest, kes puhtad ei ole, kaks - isane ja emane.
3 Nõndasamuti lindudest taeva all seitse paari, isane ja emane, et nende sugu jääks elama kogu maa peale.
4 Sest juba seitsme päeva pärast ma lasen vihma sadada maa peale nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ja ma kaotan maapinnalt kõik olendid, keda ma olen teinud!”
5 Ja Noa tegi kõik nõnda, nagu Issand teda käskis.
6 Ja Noa oli kuussada aastat vana, kui uputusvesi maa peale tuli.
7 Ja Noa läks laeva, ja ta pojad ja ta naine ja ta poegade naised temaga, veeuputuse eest.
8 Puhtaist loomadest ja loomadest, kes puhtad ei ole, ja lindudest ja kõigist, kes maa peal roomavad,
9 tulid kahekesi Noa juurde laeva isane ja emane, nõnda nagu Jumal Noale oli käsu andnud.
10 Ja seitsme päeva pärast tuli veeuputus maa peale.
/---/
17 Siis tuli nelikümmend päeva veeuputust maa peale; vesi tõusis ja tõstis laeva, nõnda et see kerkis maast kõrgele.
18 Ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga palju, ja laev liikus veepinnal.
/---/
23 Nõnda hävitati kõik olendid, kes maa peal olid; niihästi inimesed kui loomad ja roomajad, ja linnud taeva all hävitati maa pealt, järele jäid ainult Noa ja need, kes temaga laevas olid.
24 Ja vesi võimutses maa peal sada viiskümmend päeva.
/Piibel, 1Ms 7. Täielik tekst siin./


Postkaart (UNICEF, Šveits, ? a.) minu kogust. / Postcard from my collection.

2.9.16

Christian Kelchi "Liivimaa kroonika" (1695) frontispiss

Christian Kelchi "Liivimaa kroonika" (1695) frontispiss.
Frontispiece of C. Kelch's Liivimaa Kroonika, 1695.

Postkaart minu kogust (Eesti Kirjandusmuuseum, 1999. a). / Postcard from my collection.

Postkaardi detail inglitega:


* Eestimaa saksa päritolu pastor ja kroonik Christian Kelch (1657-1710) koostas aastail 1688–1691 oma ajaloolise peateose "Liefländische Historia: Liefländische Friedens und Krieges Geschichte" („Liivimaa ajalugu: Liivimaa rahu ja sõja ajalugu”), mis ilmus 1695. a  Tallinnas Johann Mehneri trükikojas. Ta kirjeldas Eesti ja Läti ajalugu varasest ajast kuni 1690. aastani.

1.9.16

Esimese eestikeelse piibli (1739) frontispiss

Esimese eestikeelse piibli (1739) frontispiss.
Frontispiece of the first bible in the Estonian language (1739).

Postkaart minu kogust (Eesti Kirjandusmuuseum, 1999. a). / Postcard from my collection.

Postkaardi detaile inglitega:* Esimese eestikeelse piibli (täieliku teksti) tõlkija oli saksa päritolu vaimulik, keele- ja kirjamees Anton Thor Helle (1683-1748). Tõlge valmis 1736. aastal, kuid esialgu puudus raamatu trükkimiseks raha. Piibel anti välja kolm aastat hiljem, seda trükiti 6015 eksemplari ja see sai eesti ühtse kirjakeele kujunemise aluseks.

/Pühakiri ehk vana aja seaduste sõna heebrea ja kreeka keelest Eesti maa keelde üles pandud./

16.8.16

Tänulikult


Minu inglipostkaartide kogu täienes hiljuti taas toredate kaartidega, millest mõni on siinsel pildil. Enamasti on need 1950-60ndate aastate minipostkaardid Rootsist, mis minu meelest on eriti südamlikud, aga on uuemaidki. Tasahaaval panen neid ka siia blogisse, et blogilugejaid saabuvas sügispimeduses rõõmustada.

Aitäh lahkele kinkijale!
Related Posts with Thumbnails